Urvrđeno na sjednici

Utvrđen Prijedlog zakona o legalizaciji objekata

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.


Utvrđen Prijedlog zakona o legalizaciji objekata
Foto: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

„Ovom prilikom pozivamo građane da ne podnose zahtjeve za legalizaciju svojih bespravno izgrađenih objekata prije usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, jer će uslovi za legalizaciju po novom zakonu biti povoljniji, a procedure jednostavnije“, navodi se u saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se ističe da se ovaj prijedlog zakona odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na teritoriji cijele Republike Srpske.

„Donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku je neophodno, s obzirom na to da se produžava rok do kada se objekti smatraju legalno izgrađenim, naročito u dijelu produženja ovog roka za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte, te se radi omasovljenja legalizacije i pojednostavljenja procedura za ove objekte omogućava da tamo, gdje je to moguće, bespravni objekti uvedu u legalne tokove“, naglašeno je u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da je, prema Zakonu o uređenju prostora i građenju iz 2013. godine, a i sada važećem Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, rok do kada se objekti smatraju legalno izgrađenim bio kraj 1980. godine.

„S obzirom na period koji je protekao od definisanja pomenutog roka, smatralo se opravdanim i korisnim da se ovaj rok pomjeri na kraj 1991. godine“, navedeno je. Ističe se da se radi o bespravno izgrađenim objektima koji postoje i u upotrebi su više od 30 godina, a naslijeđeni su iz nekadašnje zajedničke države i tadašnjeg društveno-političkog uređenja i društvenih odnosa, pa je opravdano da svi oni budu riješeni na isti način.

U saopštenju se navodi da se, cijeneći da je bespravna gradnja u najvećem obimu nastala nakon i kao posljedica ratnih dešavanja, a često i političkih odluka tadašnjih lokalnih vlasti radi stambenog zbrinjavanja velikog broja socijalnih kategorija, smatra opravdanim i da se produži rok za utvrđivanje legalnosti za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte.

Precizirano je da je riječ o objektima čija je bruto građevinska površina manja od 400 metara kvadratnih,o pomoćnim objekte kao što su garaže, ostave, ljetne kuhinje i slično.

„Uzeti su u obzir samo oni objekti kojima su bespravni graditelji rješavali svoje stambeno pitanje, a prilikom razmatranja roka do kada se oni smatraju legalno izgrađenim uzet je kraj 2013. godine, s obzirom na to da su tada završeni digitalni ortofoto planovi Republike Srpske izrađeni od 2012. i 2013. godine“, navedeno je u saopštenju.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću se ističe da se tako stvaraju uslovi da sve lokalne zajednice budu jednako tretirane, te da što veći broj tih objekata bude uveden u legalne tokove.

Kroz izmjene Zakona naglašava se da se legalizacija smatra opštim interesom za Republiku Srpsku, kako bi se svim nadležnim organima ukazalo na potrebu da se legalizacija sprovede u što većem obimu, da se određeni dokazi pribavljaju po službenoj dužnosti, da se poštuju zakonski rokovi i da jedinice lokalne samouprave donose odluku o legalizaciji i u svojim budžetima planiraju sredstva i olakšice za određene socijalne kategorije, kako to sam Zakon predviđa.

„Takođe se vrši dodatno preciziranje odredaba koje se odnose na sadržaj odluka jedinica lokalne samouprave kojima se definišu subvencije, pri čemu se jasno naznačava da pomenuta subvencija za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide prve i druge kategorije može iznositi i 100 odsto, a takođe, pomenuti stav sada propisuje sadržaj odluke, a ne i rok za njeno donošenje, s obzirom na to da je donošenje ove odluke opciono, odnosno da zavisi od potrebe i mogućnosti lokalnih zajednica“, precizirano je u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je, kao rezultat potrebe koja se javila u postupku primjene Zakona, preciziran i način postupanja inspekcijskih organa u postupku vršenja inspekcijskog nadzora bespravnih objekata koji su izgrađeni nakon stupanja na snagu, odnosno za koje je u odgovarajućem postupku već utvrđeno da bi zadržavanje tog objekta ili dijela objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedenim dokumentom prostornog uređenja.Komentari

Pretplati se
Obavesti o
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezane vijesti


jadran sarajevo

Jadran Sarajevo© 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services