Odluku o tome donijela je Agencija za bankarstvo Republike Srpske 28. jula i ostavila bankama da u roku od četiri mjeseca stvore uslove da postupaju po toj odluci. Odlukom se propisuje da je banka dužna da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvati sve naknade koje je naplatila korisniku za sve usluge koje mu je pružila, uključujući i podatke o svim kamatama koje je naplatila od korisnika, kao i o kamatama koje je korisnik ostvario.

Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske, pojašnjava da banke u izvodima koje mjesečno šalju svojim klijentima, nisu pisali kada su promijenili cijenu neke tarife koju naplaćuju.

“Banke u svojim internim aktima izmijene cijenu tarife, a vi to ne znate. Sada će vlasnici računa dobijati izvještaj kada su promijenjene i cijene neke naknade. Korisnici računa imaće besplatno pet do sedam transakcija na računu koji imaju u banci. Fizička lica moći će posjedovati samo jedan osnovni tekući račun u banci i za to će se odrediti minimalna naknada za mjesečno vođenje računa, pojasnio je Rudić prošlog mjeseca u izjavi za portal faktor.ba.